Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 07:34

Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών | Πιστοποίηση Διδασκαλίας CTCSOL

CTCSOL exams2022 gr

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος  Αθηνών είναι το πρώτο και μοναδικό επίσημο εξεταστικό κέντρο στην Ελλάδα για την Πιστοποίηση στη Διδασκαλία της Κινεζικής σε Αλλόγλωσσους CTCSOL.

 

Τι είναι το CTCSOL;

Το CTCSOL (Certificate for Teachers of Chinese to Speakers of Other Languages) είναι ένα διεθνές τυποποιημένο τεστ 2 σταδίων για την αξιολόγηση των υποψηφίων ως καθηγητών κινεζικής γλώσσας στους ακόλουθους πέντε τομείς:

1) Βασικά δομικά στοιχεία της διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας.

2) Μεθοδολογία διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας

3) Διδακτική, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και Διαχείριση Τάξης

4) Κινεζικός πολιτισμός και Διαπολιτισμική επικοινωνία

5) Επαγγελματική δεοντολογία και Επιστημονική ανάπτυξη

Γιατί CTCSOL;

Η πιστοποίηση χρησιμοποιείται για τη συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας και των προτύπων όσων διδάσκουν την κινεζική γλώσσα οπουδήποτε στον κόσμο. Το CTCSOL είναι το μοναδικό πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται από το Κέντρο Γλωσσικής Εκπαίδευσης και Συνεργασίας (CLEC) της Κίνας για τη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας σε περισσότερα από 1.500 Ινστιτούτα και Τάξεις Κομφούκιου σε περισσότερες από 132 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτό σας δίνει τεράστια παγκόσμια προσβασιμότητα και κινητικότητα. Το CTCSOL αποτελεί απόδειξη για την υψηλότερη ποιότητα / ικανότητά σας στη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας. Επιπλέον, σας επιτρέπει να έχετε ένα επιπλέον προσόν όταν πρόκειται για διαπραγματεύσεις για θέσεις ή πλάνα εργασίας.

Πληροφορίες για την εξέταση CTCSOL

Η εξέταση πιστοποίησης CTCSOL είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών είναι προς το παρόν το μοναδικό επίσημο εξεταστικό κέντρο στην Ελλάδα που λειτουργεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα CTCSOL το οποίο περιλαμβάνει μια γραπτή εξέταση και μια προφορική συνέντευξη αξιολόγησης για όλους τους υποψηφίους.

Δείτε παρακάτω τις πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα, τη δομή και τα αποτελέσματα της εξέτασης CTCSOL.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο CTCSOL της Κίνας.

[Προσεχείς Ημερομηνίες εξέτασης, εγγραφής και πληρωμής 2022]

Είδος Εξέτασης Ημερομηνία Εξέτασης Ηλεκτρονική Εγγραφή / Ημερομηνία Πληρωμής
Γραπτή Εξέταση 24 Σεπτεμβρίου, 2022 Registration
16 – 25 Αυγούστου
Προφορική συνέντευξη αξιολόγησης 11 Δεκεμβρίου, 2022 Registration
1 – 7 Νοεμβρίου

 

Σημείωση:

Ο σύνδεσμος εγγραφής παραμένει ανοιχτός μόνο κατά τις ανακοινωθείσες ημερομηνίες.

Οι εγγραφές και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε ΔΥΟ βήματα.

Βήμα 1: Ηλεκτρονική Εγγραφή στην οποία θα συμπεριλάβετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Βήμα 2: Πληρωμή. Αφού εγγραφείτε ηλεκτρονικά, θα πρέπει να πληρώσετε τα εξέταστρα πριν την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα με άμεση κατάθεση στον λογαριασμό του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών στην Εθνική Τράπεζα. Η κατάθεση μπορεί να γίνει στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, σε ATM ή μέσω του web/mobile banking της Εθνικής ή άλλης τράπεζας. Αφού πληρώσετε, η εξέταση δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Το όνομα του εξεταζόμενου θα πρέπει να εμφανίζεται στο πεδίο «Αιτιολογία» του έντυπου κατάθεσης ή στη συναλλαγή σας στη σχετική φόρμα του web/mobile banking.

Για την άμεση κατάθεση ή το web/mobile banking θα χρειαστείτε τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα Τράπεζας: 

Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου: 

Αριθμός Λογαριασμού: 

IBAN: 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

ΟΠΑ / ΕΛΚΕ / Κομφούκιος

110 / 4 8015 124

GR20 0110 1100 0000 1104 8015 124

BIC - SWIFT CODE

ETHNGRAA

Αιτιολογία κατάθεσης:

Το όνομα του εξεταζόμενου

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία σας είναι ΑΚΡΙΒΩΣ τα ίδια με την εγγραφή σας για διασταύρωση.

[Συνολικό Kόστος Πιστοποίησης]

Γραπτή εξέταση: 120 ευρώ

Προφορική συνέντευξη αξιολόγησης: 180 ευρώ

Τα ποσά που καταβάλλονται δεν επιστρέφονται, δεν ανταλλάσσονται με μετρητά και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία εξέτασης.

 [Προϋποθέσεις συμμετοχής / Επιλεξιμότητα]

Η εξέταση πιστοποίησης CTCSOL απευθύνεται σε υποψηφίους στην Ελλάδα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Διαθέτουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου  από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής και

2) Είναι Κινέζοι με διαβατήριο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ), ή είναι μη Κινέζοι υπήκοοι που επιθυμούν να διδάξουν την κινεζική γλώσσα και κουλτούρα και διαθέτουν πιστοποιητικό HSK επιπέδου 5 ή ανώτερο ή πιστοποιητικό HSKK επιπέδου Intermediate.

[Δομή του προγράμματος CTCSOL]

Το πρόγραμμα CTCSOL περιλαμβάνει μία γραπτή εξέταση και μία προφορική συνέντευξη αξιολόγησης υποψηφίου.

α. Γραπτή εξέταση

Θα εξεταστείτε γραπτώς (σε χαρτί) στο Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών.

Η γραπτή εξέταση αποτελείται συνολικά από 150 ερωτήσεις. Ο χρόνος εξέτασης είναι 155 λεπτά (συμπεριλαμβανομένων 5 λεπτών για να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι το φύλλο απαντήσεων).

β. Προφορική Συνέντευξη Αξιολόγησης

Προκειμένου οι υποψήφιοι να συνεχίσουν προς το τρίτο και τελευταίο στάδιο της προφορικής συνέντευξης αξιολόγησης για την απόκτηση της πιστοποίησης, θα ΠΡΕΠΕΙ να έχουν περάσει το δεύτερο στάδιο της γραπτής εξέτασης τα τελευταία δύο χρόνια.

Η συνέντευξη αξιολόγησης είναι ένας συνδυασμός δομημένης συνέντευξης και προσομοίωσης κατάστασης. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι 30 λεπτά και ο χρόνος εξέτασης 25 λεπτά.

Εγγραφείτε και πληρώστε πριν από την προθεσμία (βλ. παραπάνω).

Η προφορική συνέντευξη αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στον υπολογιστή σας. ΠΡΕΠΕΙ να έχετε Windows 7/10. Το λογισμικό ΔΕΝ υποστηρίζεται από Mac OS.

[Αποτελέσματα εξέτασης και πιστοποιητικό]

Οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν πρώτα με επιτυχία το γραπτό μέρος της εξέτασης, προτού μπορέσουν να προχωρήσουν στο προφορικό μέρος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης και της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το πιστοποιητικό CTCSOL από το Chinese Testing International εντός 2 ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η χρονική διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού στη Διδασκαλία της Κινεζικής σε Αλλόγλωσσους CTCSOL είναι πενταετής.

[Περισσότερες πληροφορίες]

Για περισσότερες πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις επισκεφθείτε τον ιστότοπο CTCSOL της Κίνας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευελπίδων 29, 113 62 Αθήνα: Διεύθυνση Εκπαίδευσης (5ος όροφος), Αίθουσες Διδασκαλίας (1ος-5ος)  

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1ος όροφος): Αίθουσες Διδασκαλίας

Τηλ: 210 8226 735
Email: confucius@aueb.gr

© 2019 Business Confucius Institute Athens

Main Menu