Image

HSK ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η γραπτή εξέταση HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) είναι ένα διεθνές τυποποιημένο σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης της κινεζικής γλώσσας που εφαρμόζει η Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης της Κινεζικής Γλώσσας/HANBAN του Υπουργείου Παιδείας της Κίνας για να πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης και ικανότητας χρήσης της κινεζικής ως ξένης γλώσσας στην καθημερινότητα, αλλά και σε ακαδημαϊκά και εργασιακά περιβάλλοντα.

Η εξέταση HSK διεξάγεται από εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών σχολών γλωσσών, πανεπιστημίων και Ινστιτούτων Κομφούκιος. Τόσο τα θέματα των εξετάσεων όσο και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων είναι κοινά παντού στον κόσμο, ωστόσο δεν επιλέγουν όλα τα εξεταστικά κέντρα να διεξάγουν την εξέταση HSK κάθε μήνα.

Πολλοί μαθητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις HSK για διάφορους λόγους, όπως η διαπίστωση του επιπέδου γνώσης της κινεζικής γλώσσας, η προσωπική ικανοποίηση ή για να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Το ABCI είναι εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο διενέργειας των εξετάσεων HSK όλων των επιπέδων.

Image

Η Γραπτή Εξέταση HSK 2.0 (Έκδοση 2.0/2010)

Στα τέλη του 2009, το HSK αναθεωρήθηκε σημαντικά προκειμένου να προσαρμοστεί στα Κινεζικά Πρότυπα Ικανότητας στη Χρήση της Κινεζικής Γλώσσας που κυκλοφόρησαν το 2007: εισήχθησαν νέα πρότυπα εξέτασης, μειώθηκε σημαντικά η απαίτηση του λεξιλογίου, το σύστημα βαθμολόγησης ξανασχεδιάστηκε και η γραφή άρχισε να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Το τεστ κυκλοφόρησε ως "HSK 2.0" το 2010, το οποίο είναι η έκδοση της γραπτής εξέτασης που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Στο τρέχον σύστημα HSK, η γνώση των εξεταζομένων στα κινέζικα μετράται μέσω έξι επιπέδων (έξι ανεξάρτητα τεστ), από το HSK 1 (βασικό) έως το HSK 6 (προχωρημένο).

Το HSK 2.0 σημείωσε μεγάλη επιτυχία λόγω των μειωμένων απαιτήσεων και της ομαλής καμπύλης εκμάθησης. Σύμφωνα με τον διοργανωτή των εξετάσεων HSK, μόνο το 2019, πάνω από 800.000 άτομα συμμετείχαν στις εξετάσεις HSK σε 1.229 εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Η Νέα Γραπτή Εξέταση HSK 3.0 (Έκδοση 3.0/2021)

Το 2020 ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη μεγάλη αναθεώρηση. Στις 31 Μαρτίου 2021, το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας ανακοίνωσε τις νέες λεπτομέρειες για τα επίπεδα εξέτασης του Νέου HSK 3.0. Αυτές οι αλλαγές στα νέα επίπεδα HSK θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021.

Το Νέο 2021 HSK 3.0 θα υιοθετήσει το εξεταστικό σύστημα βαθμολόγησης "Τριών Σταδίων και Εννέα Επιπέδων", με στόχο την ακριβέστερη περιγραφή των ικανοτήτων των μαθητών στην κινεζική γλώσσα. Σε αυτό το νέο σύστημα, τα Επίπεδα 1-3 κατηγοριοποιούνται στο Αρχάριο Στάδιο, τα Επίπεδα 4-6 κατηγοριοποιούνται στο Μέσο Στάδιο και για τους προχωρημένους σπουδαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιήσεις σε επίπεδο μητρικής γλώσσας, η υψηλότερη ταξινόμηση (Προχωρημένο Στάδιο) θα χωριστεί περαιτέρω σε τρία διαφορετικά επίπεδα (7-9).

2021 NEO HSK 3.0

ΣτάδιοΕπίπεδοΠληροφορίες

Αρχάριο

Επίπεδα 1, 2 & 3

Από τα επίπεδα 1-6, το καθένα έχει ένα αντίστοιχο όριο για τον αριθμό των συλλαβών, των χαρακτήρων, των λέξεων και των γραμματικών δομών που ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει.

Μέσο

Επίπεδα 4, 5 & 6

Από τα επίπεδα 1-6, το καθένα έχει ένα αντίστοιχο όριο για τον αριθμό των συλλαβών, των χαρακτήρων, των λέξεων και των γραμματικών δομών που ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει.

Προχωρημένο

Επίπεδα 7, 8 & 9

Για τα επίπεδα 7-9 δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα αξιολόγησης.

Η μεγαλύτερη αλλαγή στο Νέο 2021 HSK 3.0 είναι τα τρία νέα επίπεδα: Επίπεδο 7 έως Επίπεδο 9. Αυτά προορίζονται να αποτελέσουν καλύτερο δείκτη γνώσης της γλώσσας για φοιτητές που σπουδάζουν την κινεζική γλώσσα και λογοτεχνία ή σινολόγους. Ο σπουδαστής θα χρειαστεί να συμμετάσχει σε μία εξέταση και για τα τρία επίπεδα και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει, θα λάβει πιστοποιητικό Επιπέδου HSK 7, HSK 8 ή HSK 9. Εκτός από τις αρχικές απαιτήσεις των ικανοτήτων ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής, η ικανότητα μετάφρασης θα δοκιμαστεί επίσης.

2021 Νέο HSK 3.0

Επισκόπηση των ποσοτικών δεικτών (σύνολο) για τα Τρία Στάδια και τα Εννέα Επίπεδα

ΣτάδιοΕπίπεδοΣυλλαβέςΚινέζικοι ΧαρακτήρεςΛεξιλόγιοΓραμματικά Σημεία

Αρχάριο

Επίπεδα 1

269

300 500 48
Επίπεδο 2 +199/468 +300/600 +772/1272 +81/129
Επίπεδο 3 +140/608 +300/900 +973/2245 +81/210

Μέσο

Επίπεδο 4

+116/724

+300/1200 +1000/3245 +76/286
Επίπεδο 5 +98/822 +300/1500 +1071/4316 +71/357
Επίπεδο 6 +86/908 +300/1800 +1140/5456 +67/424

Προχωρημένο

Επίπεδο 7

.+202/1100

1200/3000 +5636/11092 +148/572
Επίπεδο 8
Επίπεδο 9
ΣΥΝΟΛΟ   1100 3000 11092 572

Ο αριθμός πριν από την πλάγια μπάρα σημαίνει το νέο λεξιλόγιο σε αυτό το επίπεδο, ο αριθμός μετά την πλάγια μπάρα σημαίνει το συσσωρευμένο λεξιλόγιο. Για το HSK 6, οι μαθητές θα πρέπει τώρα να μάθουν 5.456 λέξεις και για το HSK 9 οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν περισσότερες από 11.000 λέξεις!

Σύγκριση Γραπτών Εξετάσεων

2010 HSK 2.0 και 2021 HSK 3.0

2010 HSK 2.0

2010 HSK 2.0

Απαιτούμενο Λεξιλόγιο

2021 Νέο HSK 3.0

Απαιτούμενο Λεξιλόγιο

Διαφορά από το

2010 HSK 2.0 
2021 Νέο HSK 3.0 
HSK 1

150

500

 +350 Επίπεδο 1
HSK 2

150/300

772/1272

 +972 Επίπεδο 2
HSK 3

300/600

973/2245

 +1645 Επίπεδο 3
HSK 4 600/1200 1000/3245 +2045 Επίπεδο 4
HSK 5 1300/2500 1071/4316 +1816 Επίπεδο 5
HSK 6 2500/5000 1140/5456 +456 Επίπεδο 6
Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο 5636/11092 Μη Διαθέσιμο Επίπεδα 7-9

2021 NEA ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ HSK 3.0 (ΣΤΑΔΙΑ και ΕΠΙΠΕΔΑ)

Από τον Ιούλιο του 2021, θα ενσωματωθεί μια ολοκαίνουργια κλίμακα 3 σταδίων-9 επιπέδων, με στόχο την ακριβέστερη περιγραφή των ικανοτήτων των μαθητών στην κινεζική γλώσσα. Σε αυτό το νέο σύστημα, τα Επίπεδα 1-3 εντάσσονται στο Αρχάριο στάδιο, τα Επίπεδα 4-6 εντάσσονται στο Μέσο στάδιο και τα Επίπεδα 7-9 εντάσσονται στο Προχωρημένο στάδιο.

Νέο 2021 HSK 3.0 Αρχάριο Στάδιο (Επίπεδα 1-3)

Οι μαθητές θα μπορούν να:

 • Κατανοούν απλά κινεζικά κείμενα
 • Πραγματοποιούν καθημερινές συνομιλίες σε περιορισμένα θέματα
 • Χρησιμοποιούν απλές στρατηγικές επικοινωνίας για παροχή βοήθειας
 • Έχουν κάποια γνώση του κινεζικού πολιτισμού και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων επικοινωνίας

Απαιτείται η γνώση κινεζικών χαρακτήρων από την αρχή, σε αντίθεση με τις γραπτές εξετάσεις HSK 2010 έκδοση 2.0 στα επίπεδα HSK 1 και HSK 2 που απαιτούσαν μόνο τη χρήση Pinyin στις εξετάσεις.

2021 ΝΕΟ HSK 3.0 ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1,2,3)

Δεξιότητες

Νέο HSK 2021
Επίπεδο 1

Νέο HSK 2021
Επίπεδο 2

Νέο HSK 2021
Επίπεδο 3

Θέματα Επικοινωνίας
Προσωπικές πληροφορίες, καθημερινότητα, φαγητό, μετακινήσεις, χόμπι κ.λπ. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ευγενικές λέξεις και φράσεις σε διαφορετικές καταστάσεις· να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε δημόσιο περιβάλλον.
Βασική κοινωνική ζωή, οικογενειακή ζωή, σχολική ζωή, ψώνια, φαγητό, προσωπικά συναισθήματα κ.λπ. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να παραγγείλουν φαγητό σε κινέζικα εστιατόρια, να συζητούν με κινέζους φίλους κατά τη διάρκεια του γεύματος· να συμπληρώσουν μια φόρμα προσωπικών πληροφοριών. Ταξίδια, περιγραφή σχολείου / εργασίας, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, φεστιβάλ, εκπαίδευση, επαγγέλματα κ.λπ. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρονται στα σχέδιά τους για το κινεζικό εαρινό φεστιβάλ· να στείλουν μια επίσημη γραπτή ή προφορική πρόσκληση για μια δραστηριότητα.

Ακρόαση

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου)

Κατανοείτε λέξεις, φράσεις και μεμονωμένες προτάσεις (με 80 λέξεις) σε καθαρά και αργά κινεζικά, σε ταχύτητα που δεν θα είναι μικρότερη από 100 χαρακτήρες ανά λεπτό. Κατανοείτε μερικές πιο περίπλοκες προτάσεις με τη βοήθεια εικόνων ή πραγματικών αντικειμένων.
Κατανοείτε απλούς διαλόγους καθημερινών απλών θεμάτων (των 150 λέξεων) σε τυπικά, καθαρά και αργά Κινέζικα με ταχύτητα όχι μικρότερη από 140 χαρακτήρες ανά λεπτό. Επίσης, κατανοείτε πιο περίπλοκους διαλόγους με τη βοήθεια χειρονομιών ή εκφράσεων του προσώπου. Κατανοείτε μεγάλες προτάσεις, σύντομες παραγράφους και απλές ομιλίες (των 300 λέξεων). Κατανοείτε το τυπικό Putonghua, σε καθαρή και κανονική ταχύτητα (περίπου 180 χαρακτήρες ανά λεπτό). Κατανοείτε πιο περίπλοκες καταστάσεις μέσω των αλλαγών τόνων, ταχύτητας και συναισθημάτων των ομιλητών.

Ομιλία

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου)

Προφέρετε σωστά 269 pinyin συλλαβές (παράδειγμα: ài, hèn, rén, shì) και είστε σε θέση να κάνετε απλές ερωτήσεις και να απαντάτε σε αυτές.
Προφέρετε σωστά 468 pinyin συλλαβές (παράδειγμα: ān, chun, liáng, yú). Είστε σε θέση να πραγματοποιείτε σύντομες συνομιλίες ή μονολόγους και να μπορείτε να κάνετε κατάλληλες μικρές συνομιλίες σε διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις. Προφέρετε σωστά 608 pinyin συλλαβές (παράδειγμα: ch examplen, móu, quē, shuāng). Οι μαθητές πρέπει να είναι άνετοι στις καθημερινές συνομιλίες και να μπορούν να διεξάγουν κάποιες συζητήσεις.

Ανάγνωση

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Αναγνωρίζετε 269 pinyin συλλαβές, 300 κινεζικούς χαρακτήρες και 500 λέξεις. Με τη βοήθεια εικόνων ή pinyin, μπορείτε να διαβάσετε απλά κείμενα (με 100 κινεζικούς χαρακτήρες) με ταχύτητα τουλάχιστον 80 κινεζικών χαρακτήρων ανά λεπτό. Αναγνωρίζετε βασικά δημοφιλή σύμβολα από πινακίδες, σημειώσεις, φόρμες και χάρτες. Αναγνωρίζετε 468 pinyin συλλαβές, 600 κινεζικούς χαρακτήρες και 1272 λέξεις. Με τη βοήθεια εικόνων, pinyin ή λεξικού, μπορείτε να διαβάσετε κείμενα (με 200 κινεζικούς χαρακτήρες) με ταχύτητα όχι λιγότερη από 100 κινεζικούς χαρακτήρες ανά λεπτό. Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από πιο επίσημο υλικό, όπως ανακοινώσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αναγνωρίζετε 608 pinyin συλλαβές, 900 κινεζικούς χαρακτήρες και 2245 λέξεις. Είστε σε θέση να διαβάσετε κείμενα (με 300 κινεζικούς χαρακτήρες) με ταχύτητα τουλάχιστον 120 κινεζικούς χαρακτήρες ανά λεπτό. Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από αφηγηματικά ή επεξηγηματικά κείμενα. Κατανοείτε την έννοια νέων λέξεων σε ένα λεξικό. Καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης.

Γραφή

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

Γνωρίζετε πώς: να γράφετε από μνήμης 100 βασικούς χαρακτήρες. Παράδειγμα: 三 (sān three), 鸡 (jī κοτόπουλο); Κατανοείτε τον τονισμό και τη στίξη. αντιγράφετε πιο περίπλοκους χαρακτήρες με ταχύτητα όχι μικρότερη από 10 χαρακτήρες ανά λεπτό. Συμπληρώνετε έντυπα προσωπικών πληροφοριών και απλά σημειώματα προς φίλους. Γνωρίζετε πώς: να γράφετε από μνήμης 200 βασικούς χαρακτήρες. Παράδειγμα: 肉 (κρέας ròu), 慢 (αργό)· είστε εξοικειωμένοι με τους τόνους και τη στίξη· μπορείτε να αντιγράφετε σωστά χαρακτήρες με ταχύτητα όχι μικρότερη από 15 χαρακτήρες ανά λεπτό· συνθέτετε μια παράγραφο τουλάχιστον 100 χαρακτήρων σε γνωστά θέματα. Γνωρίζετε πώς: να γράφετε από μνήμης 300 βασικούς χαρακτήρες. Παράδειγμα: 喜 (xǐ to like), 影 (yǐng, shadow)· είστε άνετοι με τους τόνους και τη στίξη· αντιγράφετε σωστά χαρακτήρες με ταχύτητα όχι μικρότερη από 20 χαρακτήρες ανά λεπτό· συνθέτετε email ή ανακοινώσεις τουλάχιστον 200 χαρακτήρων εντός του απαιτούμενου χρονικού ορίου.

Νέο 2021 HSK 3.0 Μέσο Στάδιο (Επίπεδα 4-6)

Οι μαθητές θα μπορούν να:

 • Ομιλούν για πράγματα εκτός της προσωπικής τους σφαίρας. να επικοινωνούν για γενικά θέματα, για την κοινωνία
 • Κατανοούν το γλωσσικό πλαίσιο, τον πολιτισμό, τον σαρκασμό, το χιούμορ κ.λπ.
 • Συνθέτουν μακρά άρθρα για να εκφράσετε απόψεις ή σχόλια, κατάλληλα για διαφορετικές καταστάσεις
 • Μεταφράζουν, καθώς αυτό προστίθεται πλέον στα Μέσα Επίπεδα HSK 4-6. - κυρίως σε ανεπίσημες/καθημερινές περιστάσεις.
 • Να σπουδάσουν και να εργαστούν στην Κίνα χρησιμοποιώντας την κινεζική γλώσσα. Στο παρελθόν, πολλές εταιρείες απαιτούσαν το παλιό HSK 5 ως προϋπόθεση για να υποβληθεί αίτηση για εργασία. Στο μέλλον, πιθανότατα θα απαιτείται το Μέσο Στάδιο, κάτι που θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

2021 ΝΕΟ HSK 3.0 ΜΕΣΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΕΠΙΠΕΔΟ 4,5,6)

Δεξιότητες

Νέο HSK 2021
Επίπεδο 4

Νέο HSK 2021
Επίπεδο 5

Νέο HSK 2021
Επίπεδο 6

Θέματα Επικοινωνίας
Η θεματολογία περιλαμβάνει τη ζωή της κοινότητας, την υγεία, τη σχολική ζωή, την καθημερινή επικοινωνία με το γραφείο, τα ζώα, τα φυτά κ.λπ. Ένα παράδειγμα θα ήταν να επισκεφτείς έναν γιατρό με αποτελεσματική επικοινωνία ή να μπορείς να γράψεις μια αγγελία πρόσληψης και να απαντήσεις σε ερωτήσεις υποψηφίων.
Η θεματολογία περιλαμβάνει διαπροσωπικές σχέσεις, τρόπο ζωής, μεθόδους μάθησης, περιβάλλον, κοινωνία κ.λπ. Οι μαθητές αναμένεται να μπορούν να εκφράσουν τις δικές τους σκέψεις σχετικά με ορισμένες κοινωνικές εκδηλώσεις και να είναι σε θέση να δώσουν εποικοδομητικές προτάσεις και να απαντήσουν κατάλληλα σε email που σχετίζονται με την εργασία. Η θεματολογία αφορά σε τομείς της ζωής που σχετίζονται με την εργασία και τη μελέτη, επιχειρηματική κοινωνική αλληλεπίδραση, εταιρικές υποθέσεις,  επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να διαβάζουν κινεζικές ειδήσεις και να κάνουν σχόλια, να μπορούν να διεξάγουν συζητήσεις για την κινεζική ιστορία, τον πολιτισμό και άλλους πολιτισμούς σε διαφορετικές καταστάσεις.

Ακρόαση

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου)

Κατανοείτε εύκολα τους απλούς ή επίσημους διαλόγους και κείμενα γνωστών θεμάτων (εντός 400 χαρακτήρων). Δεν δυσκολεύεστε να κατανοήσετε τη γλώσσα με ρυθμό 180 έως 200 χαρακτήρες ανά λεπτό, ακόμη και με προφορά. Κατανοείτε παύσεις και διακοπές στην ομιλία, αναγνωρίζετε τον σαρκασμό ή την αίσθηση του χιούμορ.
Κατανοείτε εύκολα τους απλούς ή επίσημους διαλόγους και κείμενα οικογενειακών θεμάτων (εντός 500 χαρακτήρων). Δεν δυσκολεύεστε να κατανοήσετε  τη γλώσσας με ροή 200 έως 220 χαρακτήρες ανά λεπτό) ακόμη και με προφορά. Κατανοείτε πλήρως και λεπτομερώς την ομιλία περιττές παύσεις ή επαναλήψεις ή σε θορυβώδες περιβάλλον.  Κατανοείτε πολιτιστικά φορτισμένες έννοιες σε συνομιλίες ή ομιλίες. Κατανοείτε εύκολα απλούς ή επίσημους διαλόγους και κείμενα γνωστών θεμάτων (εντός 600 χαρακτήρων). Δεν δυσκολεύεστε να κατανοήσετε την ομιλία από κινέζους ομιλητές, ακόμη και με γρήγορη ταχύτητα (220 έως 240 χαρακτήρες ανά λεπτό) και με προφορά. Έχετε την ικανότητα να κατανοήσετε τις πραγματικές προθέσεις του ομιλητή. Κατανοήστε πλήρως τις πολιτιστικά φορτισμένες έννοιες σε συνομιλίες ή ομιλίες.

Ομιλία

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου)

Προφέρετε σωστά και φυσικά 724 συλλαβές pinyin. Έχετε την  ικανότητα να κάνετε μονόλογους ή ομιλίες σε παραγράφους. Έχετε τη δυνατότητα να αφηγηθείτε ένα συμβάν, να περιγράψετε μια περίπλοκη κατάσταση, να εκφράσετε απόψεις ή συναισθήματα με άνεση και με ακρίβεια.
Προφέρετε σωστά και φυσικά 822 συλλαβές pinyin. Έχετε την  ικανότητα να κάνετε μονόλογους ή ομιλίες σε παραγράφους με περίπλοκες προτάσεις. Έχετε την ικανότητα να περιγράψετε γεγονότα με λεπτομέρειες και να εκφράσετε τις απόψεις σας με ακρίβεια. Προφέρετε σωστά και φυσικά 908 συλλαβές pinyin. Έχετε την  ικανότητα να κάνετε μονόλογους ή ομιλίες σε παραγράφους με περίπλοκες προτάσεις. Έχετε την ικανότητα να περιγράψετε γεγονότα και καταστάσεις με λεπτομέρειες και να εκφράσετε τις απόψεις και  τα συναισθήματά σας, να συζητάτε και να διαπραγματεύεστε με άνεση και ακρίβεια σε κατάλληλη γλώσσα.

Ανάγνωση

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Αναγνωρίζετε 724 συλλαβές pinyin, 1200 κινεζικούς χαρακτήρες και 3245 λέξεις. Είστε σε θέση να διαβάσετε κείμενα (εντός 500 κινεζικών χαρακτήρων) με ταχύτητα όχι μικρότερη από 140 κινεζικούς χαρακτήρες ανά λεπτό. Μπορείτε να λαμβάνετε βασικές πληροφορίες από αφηγηματικά, επεξηγηματικά και κείμενα επιχειρηματολογίας. Κατανοείτε την ουσία των κειμένων. Έχετε καλές δεξιότητες ανάγνωσης. Αναγνωρίζετε 822 συλλαβές pinyin, 1500 κινεζικούς χαρακτήρες και 4316 λέξεις. Είστε σε θέση να διαβάσετε κείμενα (εντός 700 κινεζικών χαρακτήρων) με ταχύτητα όχι μικρότερη από 160 κινεζικούς χαρακτήρες ανά λεπτό και να συνοψίσετε τα κύρια σημεία από αφηγηματικά, επεξηγηματικά και άλλα κείμενα και να κάνετε τα δικά σας σχόλια. Κατανοείτε την ουσία των κειμένων και επιχειρηματολογείτε. Έχετε καλές δεξιότητες ανάγνωσης, αναζητείτε και συσχετίζετε πληροφορίες. Αναγνωρίζετε 908 συλλαβές pinyin, 1800 κινέζικους χαρακτήρες και 5456 λέξεις. Είστε σε θέση να διαβάσετε κείμενα (εντός 900 κινεζικών χαρακτήρων) με ταχύτητα όχι μικρότερη από 180 κινεζικούς χαρακτήρες ανά λεπτό και να συνοψίσετε σωστά τη δομή, τη λογική και τα κύρια σημεία από οποιαδήποτε κείμενο. Κατανοείτε πλήρως τα συμφραζόμενα και τα πολιτισμικά νοήματα των κειμένων. Έχετε εξαιρετικές δεξιότητες ανάγνωσης και ικανότητα σύνοψης.

Γραφή

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

Γράφετε επιπλέον 100 χαρακτήρες μέσου σταδίου (πέραν των 300 βασικών χαρακτήρων. Παράδειγμα: 赞 (zàn επαινώ), 疑 (υποψιάζομαι). Είστε εξοικειωμένοι με τις δομές σύνθετων χαρακτήρων. Είστε σε θέση να συνθέσετε σωστά ένα αφηγηματικό ή επεξηγηματικό κείμενο τουλάχιστον 300 χαρακτήρων εντός ορισμένου χρονικού ορίου. Γράφετε επιπλέον 250 χαρακτήρες μέσου σταδίου (πέραν των 300 βασικών χαρακτήρων. Παράδειγμα: 碍 (ài to μπλοκάρω), 鬼 (guǐ, φάντασμα). Είστε σε θέση να αναλύσετε τις δομές διαφορετικών χαρακτήρων και να συντάξετε σωστά ένα αφηγηματικό ή επεξηγηματικό κείμενο τουλάχιστον 450 χαρακτήρων εντός ορισμένου χρονικού ορίου. Κατανοείτε τους βασικούς τρόπους γραφής. Γράφετε επιπλέον 400 χαρακτήρες μέσου σταδίου (πέραν των 300 βασικών χαρακτήρων. Παράδειγμα: 傲 (ào αλαζονικός), 蹲 (dun, χαμηλώνω λυγίζοντας τα γόνατα). Είστε σε θέση να αναλύσετε με άνεση τις δομές διαφορετικών χαρακτήρων και να συνθέσετε σωστά ένα περίπλοκο άρθρο τουλάχιστον 600 χαρακτήρων εντός ορισμένου χρονικού ορίου. Κατανοείτε μια ποικιλία τρόπων γραφής και χρησιμοποιείτε σχήματα λόγου (π.χ. μεταφορές).
Μετάφραση κειμένων Έχετε κάποια βασική ικανότητα μετάφρασης (Αγγλικά σε Κινέζικα και αντίστροφα). Είστε σε θέση: να μεταφράσετε τις κύριες ιδέες, να κάνετε διερμηνεία σε απλές καθημερινές περιστάσεις, να μεταφράσετε σωστά τα γραπτά κινέζικα. Έχετε κάποια ικανότητα μετάφρασης (Αγγλικά σε Κινέζικα και αντίστροφα). Είστε σε θέση: να μεταφράσετε τις ιδέες και να αντιμετωπίζετε πολιτιστικούς παράγοντες, να κάνετε βασική διαδοχική διερμηνεία σε απλές περιστάσεις, να μεταφράσετε γραπτά κινέζικα με σχετικά ακριβή τρόπο. Έχετε γενική ικανότητα μετάφρασης (Αγγλικά σε Κινέζικα και αντίστροφα). Είστε σε θέση: να μεταφράσετε τις πλήρεις ιδέες και να χειριστείτε ευγενικά τους πολιτιστικούς παράγοντες, να κάνετε άνετη διερμηνεία σε απλές περιστάσεις, να μεταφράσετε με ακρίβεια διαφορετικά στυλ γραπτών κινέζικων.

Νέο 2021 HSK 3.0 Προχωρημένο Στάδιο (Επίπεδα 7-9)

Τα επίπεδα 7, 8 και 9 του Νέου 2021 HSK 3.0 (Προχωρημένο Στάδιο) αποτελούν σημαντικούς μαθησιακούς στόχους για σπουδαστές που είναι (ή επιθυμούν) να:

 • Αποκτήσουν πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο στην Κίνα ή σε άλλη χώρα σε ένα πρόγραμμα που διδάσκεται στα κινέζικα
 • Να απασχοληθούν ως επαγγελματίες μεταφραστές ή εκπαιδευτές κινεζικής γλώσσας ή σινολόγοι ή ακαδημαϊκοί ερευνητές
 • Να ασχοληθούν με τη διεθνή πολιτική, το διεθνές εμπόριο
 • Εξυπηρετήσουν ως δικηγόροι ή αναλυτές πολιτικής / κανονισμών

Βασικές προϋποθέσεις:

 • Να μιλούν και να γράφουν σωστά και εκλεπτυσμένα
 • Να κατανοούν πλήρως τον κινεζικό πολιτισμό και τα υποκείμενα κρυφά νοήματα, με παρόμοιο τρόπο όπως οι Κινέζοι
 • Να κατανοούν σύνθετα κείμενα για μια ποικιλία θεμάτων, σε μια ποικιλία στυλ, να διεξάγουν ομαλή επικοινωνία σε σύνθετα θέματα, όπως η κοινωνική ζωή, η ακαδημαϊκή έρευνα και άλλα πεδία, με λογική δομή και συνεκτική οργάνωση
 • Να πραγματοποιούν σε βάθος συζητήσεις
 • Να έχουν διεθνή προοπτική και εξαιρετικές δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Μόνο μία εξέταση HSK στο Προχωρημένο Στάδιο:

Θα υπάρχει μόνο μία γραπτή εξέταση HSK στο Προχωρημένο Στάδιο και το επίπεδο HSK (7 ή 8 ή 9) θα καθορίζεται με βάση τη συνολική βαθμολογία που θα λάβετε σε αυτήν την εξέταση. Για το Προχωρημένο Στάδιο, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γνωρίζουν 1.110 συλλαβές pinyin, 3.000 Κινέζικους χαρακτήρες (να ξέρουν πώς να γράφουν χειρόγραφα από μνήμης 1.200 χαρακτήρες) και 11.092 λέξεις λεξιλογίου.

2021 ΝΕΟ HSK 3.0 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΕΠΙΠΕΔΟ 7,8,9)

Δεξιότητες

Νέο HSK 2021
Επίπεδο 7

Νέο HSK 2021
Επίπεδο 8

Νέο HSK 2021
Επίπεδο 9

Θέματα Επικοινωνίας
Τα θέματα περιλαμβάνουν κοινωνική εθιμοτυπία, επιστήμη και τεχνολογία, τέχνες, φυσική αγωγή, ψυχολογία και άλλους επαγγελματικούς τομείς. Στόχοι εργασίας: οι μαθητές ανταλλάσσουν ιδέες με συμμετέχοντες σε επίσημα ακαδημαϊκά συνέδρια ή διαβάζουν ακαδημαϊκό υλικό μαθημάτων.
Τα θέματα περιλαμβάνουν γλωσσολογία, πολιτική, οικονομικά, νομικά, φιλοσοφία, ιστορία, κλπ. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να συζητούν πολιτικές υποθέσεις, φιλοσοφία και θρησκείες σε κατάλληλη γλώσσα. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζουν απόψεις, να θέτουν ερωτήσεις και προσφυγές όταν αντιμετωπίζουν διαφορές. Είστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσετε θέματα όπως ακαδημαϊκή έρευνα, πολιτικές και κανονισμούς που μπορούν να εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις και εμπορικές συναλλαγές ή σε διεθνείς υποθέσεις. Οι μαθητές υποτίθεται ότι είναι σε θέση να κάνουν επίσημες επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις και να μπορούν να διαβάζουν επίσημα έγγραφα κανονισμών και ακαδημαϊκών μελετών.

Ακρόαση

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου)

Κατανοείτε διαλέξεις για γενικά θέματα και κοινωνικές ειδήσεις (εντός 800 χαρακτήρων) με κανονική ή και γρήγορη ταχύτητα. Κατανοείτε με ακρίβεια τα κύρια γεγονότα και τις βασικές γνώμες χωρίς να ενοχλείστε από περιβαλλοντικούς παράγοντες αλλά και τις κοινωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις.
Κατανοείτε διαλέξεις για επαγγελματικά θέματα και συγκεκριμένα κοινωνικά νέα (εντός 800 χαρακτήρων) με κανονική ή ακόμη και γρήγορη ταχύτητα. Κατανοείτε με ακρίβεια τα κύρια γεγονότα και τις βασικές γνώμες χωρίς να ενοχλείστε από περιβαλλοντικούς παράγοντες αλλά και τις κοινωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις. Κατανοείτε οποιοδήποτε κείμενο με κανονική ή ακόμη και γρήγορη ταχύτητα. Αναλύετε και κατανοείτε πληροφορίες ακόμα και όταν δεν παρουσιάζονται πλήρως. Κατανοείτε και αντιμετωπίζετε τις κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις.

Ομιλία

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου)

Εκφράζετε απόψεις, πραγματοποιείτε συνομιλίες ή συζητήσεις με ποικιλία προτάσεων και παραγράφων. Μιλάτε με τυπική και φυσική προφορά και σε διαφορετικά στυλ με βάση τις καταστάσεις. Ενισχύετε τον προφορικό λόγο με σχήματα (π.χ μεταφορές) και έχετε τη βασική γνώση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
Είστε σε θέση να κάνετε ομιλίες και ταυτόχρονες συζητήσεις με μια ποικιλία προτάσεων και παραγράφων. Μιλάτε με τυπική και φυσική προφορά και ροή. Ενισχύετε τον προφορικό λόγο με σχήματα (π.χ μεταφορές) και έχετε μια ικανοποιητική γνώση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Έχετε εξαιρετική ικανότητα να μιλάτε για διαφορετικά θέματα σε παραγράφους. Μιλάτε με τυπική και φυσική προφορά και ροή. Ενισχύετε σωστά τις προφορικές εκφράσεις με μια ποικιλία σχημάτων λόγου και έχετε εξαιρετική γνώση της  διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Ανάγνωση

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Διαβάζετε περίπλοκα κείμενα για επιλεγμένα θέματα με ταχύτητα όχι μικρότερη από 200 χαρακτήρες ανά λεπτό. Κατανοείτε τον κινεζικό τρόπο σκέψης και τις πολιτιστικές συνήθειες. Έχετε εξαιρετικές δεξιότητες ανάγνωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης πληροφοριών. Διαβάζετε περίπλοκα κείμενα με ταχύτητα όχι μικρότερη από 220 χαρακτήρες ανά λεπτό. Έχετε καλή κατανόηση του κινεζικού τρόπου σκέψης και πολιτιστικών συνηθειών έκφρασης. κατανοείτε το σχετικό πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Έχετε εξαιρετικές δεξιότητες ανάγνωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης πληροφοριών. Είστε σε θέση να εντοπίζετε γλωσσικά προβλήματα και λογικά ελαττώματα στα κείμενα. Διαβάζετε περίπλοκα κείμενα με ταχύτητα όχι μικρότερη από 240 χαρακτήρες ανά λεπτό. Έχετε μεγάλη κατανόηση του κινεζικού τρόπου σκέψης και πολιτιστικών συνηθειών έκφρασης. Κατανοείτε πλήρως το πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο.

Γραφή

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

Είστε σε θέση να γράφετε 500 χαρακτήρες προχωρημένου σταδίου, να γράφετε επιχειρήματα, επεξηγηματικά και γενικά δοκίμια, καθώς και επαγγελματικά έγγραφα ορισμένου μήκους με βασικά σαφείς απόψεις και δομές, σωστές προτάσεις και μορφή, καλές και λογικές εκφράσεις και να εφαρμόζετε σωστά διαφορετικά σχήματα λόγου. Είστε σε θέση να γράφετε 500 χαρακτήρες προχωρημένου σταδίου, να γράφετε επιχειρήματα, επεξηγηματικά και γενικά δοκίμια, καθώς και επαγγελματικά έγγραφα μεγάλου μήκους, με σαφείς απόψεις και δομές, σωστές προτάσεις και μορφή, καλές και λογικές εκφράσεις και να εφαρμόζετε σωστά διαφορετικά σχήματα λόγου και ιδιώματα. Είστε σε θέση να γράφετε 500 χαρακτήρες προχωρημένου σταδίου και μια μεταπτυχιακή εργασία, να γράφετε με σαφή οπτική και δομή, σωστές προτάσεις και μορφές, άρτιες και λογικές εκφράσεις  και να εφαρμόζετε σωστά διαφορετικά σχήματα λόγου και ιδιώματα.
Μετάφραση κειμένων Έχετε βασικές επαγγελματικές δεξιότητες μετάφρασης. Είστε σε θέση να διεξάγετε διαδοχικές και συνοδευτικές διερμηνείες σε επίσημες περιπτώσεις και να μεταφράζετε σωστά μελέτες και δοκίμια (γενικά, επιχειρηματολογίας, επεξηγηματικά). Έχετε επαγγελματικές δεξιότητες μετάφρασης. Είστε σε θέση να διεξάγετε ομαλά διαδοχικές και συνοδευτικές διερμηνείες σε επίσημες περιπτώσεις και να μεταφράζετε σωστά μελέτες και δοκίμια μεγάλου μήκους (γενικά, επιχειρηματολογίας, επεξηγηματικά). Έχετε καλές επαγγελματικές δεξιότητες μετάφρασης. Είστε σε θέση να πραγματοποιείτε ταυτόχρονες και γρήγορες διερμηνείες σε επίσημες περιστάσεις ομαλά και γρήγορα και να μεταφράζετε διάφορα άρθρα σωστά και εκλεπτυσμένα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ HSK

Image

Ημερομηνία Εξέτασης

Εγγραφή και Πληρωμή
Από-Έως

Online Αποτελέσματα

Κυριακή 21 Απριλίου 2024

25 Φεβρουαρίου 2024 έως 25 Μαρτίου 2024

28 Μαΐου 2024

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

24 Μαΐου 2024 έως 24 Ιουνίου 2024

21 Αυγούστου 2024

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2024

11 Οκτωβρίου 2024 έως 11 Νοεμβρίου 2024

8 Ιανουαρίου 2025

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων διενεργούνται πάντα είτε Σάββατο είτε Κυριακή. Για τα επίπεδα HSK 2, 4 και 6 οι εξετάσεις ξεκινούν στις 9πμ και για τα επίπεδα HSK 1, 3 και 5 στις 13:30. Για τα επίπεδα HSK 7, 8 και 9, δεν έχουν ακόμα επίσημα ανακοινωθεί οι ώρες διενέργειας της εξέτασης.

ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ HSK

HSK Επίπεδο Εξέτασης

Εξέταστρα (€)

Επίπεδο 1

50,00

Επίπεδο 2

60,00

Επίπεδο 3

80,00

Επίπεδο 4

100,00

Επίπεδο 5

120,00

Επίπεδο 6

130,00

Επίπεδο 7-9

TBA

Στοιχεία κατάθεσης ή μεταφοράς μέσω web/mobile banking:

 

Όνομα Τράπεζας:                 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Δικαιούχος:                           ΟΠΑ / ΕΛΚΕ / Κομφούκιος

Αριθμός Λογαριασμού: :     110/4 8015 124

IBAN:                                      GR20 0110 1100 0000 1104 8015 124

 

Αιτιολογία κατάθεσης:  Το όνομα του εξεταζόμενου & το επίπεδο

HSK ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

I. Εγγραφή και πληρωμή για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση HSK

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγγραφείτε με επιτυχία στη γραπτή εξέταση.

01

Σύνδεση στον ιστότοπο

02

Εγγραφή χρήστη

Εγγραφείτε ως υποψήφιος. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στο "Νέος χρήστης" για να δημιουργήσετε έναν. Διατηρείστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Συμπληρώστε τα κενά όπως απαιτείται (όνομα, ημερομηνία γέννησης, μητρική γλώσσα κ.λπ.)
03

Εγγραφή στην εξέταση HSK

Επιλέξτε το επίπεδο εξέτασης, τον τρόπο (paper-based), το εξεταστικό κέντρο (Athens Business Confucius Institute) και την ημερομηνία.
04

Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων

Συμπληρώστε το όνομά σας, την εθνικότητα, τα στοιχεία του πιστοποιητικού ταυτότητάς σας κ.λ.π.
05

Μεταφόρτωση φωτογραφίας

Ανεβάστε μια τυπική φωτογραφία αναγνώρισης 2 ιντσών σε μορφή JPG όχι μεγαλύτερη από 100 KB. Απαιτείται μεταφόρτωση φωτογραφιών για τα επίπεδα HSK 3, 4, 5 & 6. Για τα επίπεδα 1 και 2 η μεταφόρτωση είναι προαιρετική.
06

Επιβεβαίωση στοιχείων εγγραφής

Επιλέξτε «Επιβεβαίωση και Υποβολή» (Confirm and Submit).
07

Καταβολή του κόστους της συμμετοχής στην εξέταση HSK

Αφού εγγραφείτε ηλεκτρονικά, θα πρέπει να πληρώσετε τα εξέταστρα πριν την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων HSK με άμεση κατάθεση στον λογαριασμό του Athens Business Confucius Institute στην Εθνική Τράπεζα. Η κατάθεση μπορεί να γίνει στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, σε ATM ή μέσω του web/mobile banking της Εθνικής ή άλλης τράπεζας. Εάν δεν υπάρχει ένδειξη μεταφοράς χρημάτων πριν από την καταληκτική ημερομηνία, τότε η εγγραφή σας είναι δυστυχώς άκυρη και δεν μπορείτε να λάβετε μέρος στην εξέταση. Αφού πληρώσετε, η εξέταση δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Το όνομα του εξεταζόμενου θα πρέπει να εμφανίζεται στο πεδίο «Αιτιολογία» του έντυπου κατάθεσης ή στη συναλλαγή σας στη σχετική φόρμα του web/mobile banking.

Για την άμεση κατάθεση ή το web/mobile banking θα χρειαστείτε τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα Τράπεζας: 

Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου: 

Αριθμός Λογαριασμού: 

IBAN:    

Αιτιολογία κατάθεσης:   

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

ΟΠΑ / ΕΛΚΕ / Κομφούκιος

110 / 4 8015 124

GR20 0110 1100 0000 1104 8015 124

Το όνομα του εξεταζόμενου & το επίπεδο

08

Εκτύπωση του Εισιτήριου Εισόδου στην Εξέταση (Admission Ticket)

Δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης, συνδεθείτε στο www.chinesetest.cn με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που ήδη διαθέτετε και εκτυπώστε το έγγραφο συμμετοχής σας (Admission Ticket) στην εξέταση (Personal Information Center->Test Taker Information->Print). Κατά την ημερομηνία εξέτασης, πρέπει να προσκομίσετε και να παρουσιάσετε το σχετικό εισιτήριο εισόδου και το πιστοποιητικό ταυτότητάς σας.

Πατήστε εδώ για να δείτε υπόδειγμα του Εισιτηρίου Εισόδου Εξέτασης (Admission Ticket).

ΙΙ. Απαιτήσεις για τη φωτογραφία των υποψηφίων

 

Η μεταφόρτωση φωτογραφίας είναι απαραίτητη στα επίπεδα γραπτής εξέτασης HSK 3-6, στα προφορικά HSKK και YCT.

Η προετοιμασία για τη φωτογραφία και η χρήση της πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Απαιτήσεις μορφής για τη φωτογραφία:

- Μία πρόσφατη φωτογραφία αναγνώρισης (σε τυπική μορφή, δύο ιντσών)· φωτογραφίες της καθημερινής ζωής ή τοπίου δεν θα γίνονται δεκτές.

- Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση καπέλου, κασκόλ, καλύμματος κεφαλής ή γυαλιών ηλίου (εκτός για ειδικούς θρησκευτικούς λόγους).

- Ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες είναι αποδεκτές· προτιμάται ένα λευκό φόντο

Για να μεταφορτώσουν τη φωτογραφία, οι υποψήφιοι μπορούν είτε να συνδεθούν στον ιστότοπο www.chinesetest.cn και να ανεβάσουν την ηλεκτρονική φωτογραφία σύμφωνα με τις οδηγίες από τον ιστότοπο ή να φέρουν τη φωτογραφία στους καθηγητές του εξεταστικού κέντρου που είναι υπεύθυνοι για τις εγγραφές.

 

ΙΙI. Εισιτήριο εισόδου στην εξέταση (Admission Ticket)

 

Οι πληροφορίες σχετικά με το Εισιτήριο Εισόδου Εξέτασης περιλαμβάνουν το όνομα, την εθνικότητα, το φύλο, τον τύπο και τον αριθμό του πιστοποιητικού ταυτότητας των εξεταζομένων, το επίπεδο εξέτασης, την ημερομηνία εξέτασης, το εξεταστικό κέντρο, τη διεύθυνση και τους κανόνες εξέτασης. Ελέγξτε προσεκτικά την ακρίβεια των πληροφοριών. Οι πληροφορίες όπως το όνομα, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός ταυτοποίησης πρέπει να είναι πανομοιότυπες με εκείνες στο έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητάς του. Διαφορετικά δεν θα σας επιτραπεί η συμμετοχή στην εξέταση.

Εάν εντοπιστούν λανθασμένες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το εξεταστικό κέντρο για να ζητήσετε την κατάλληλη τροποποίηση το αργότερο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης.

Το Εισιτήριο Εισόδου Εξέτασης είναι μια σημαντική απόδειξη ότι οι υποψήφιοι έχουν επιβεβαιωθεί/επικυρωθεί για την είσοδό τους στην εξέταση από το εξεταστικό κέντρο. Όσοι δεν φέρουν το Εισιτήριο Εισόδου Εξέτασης δεν θα γίνουν δεκτοί στην αίθουσα δοκιμών για να λάβουν μέρος στο τεστ.

Μετά την εξέταση, οι υποψήφιοι θα διατηρήσουν το Εισιτήριο Εισόδου Εξέτασης, το οποίο απαιτείται για την παραλαβή της αναλυτικής βαθμολογίας. Για να δείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο Διαδίκτυο ή να υποβάλλετε αίτηση για μια πρόσθετη αναφορά βαθμολογίας, οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις πρέπει επίσης να συμπληρώσουν τον αριθμό του Εισιτήριου Εισόδου Εξέτασης.

Πατήστε εδώ για να δείτε υπόδειγμα του Εισιτηρίου Εισόδου Εξέτασης (Admission Ticket).

 

ΙV. Πώς να αλλάξετε την ημερομηνία εξέτασης

 

Μετά την εγγραφή και την πληρωμή, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να αλλάξουν την ημερομηνία εξέτασης εντός της προθεσμίας, αλλά δεν μπορούν να ακυρώσουν την εξέταση. Ούτε το επιλεγμένο εξεταστικό κέντρο ούτε το επίπεδο εξέτασης μπορούν να αλλάξουν.

Για να αλλάξετε την ημερομηνία εξέτασης, οι υποψήφιοι πρέπει να συνδεθούν στον ιστότοπο (www.chinesetest.cn) και να εισέλθουν στο Προσωπικό Κέντρο (Personal Centre) για να υποβάλουν αίτηση. Η νέα ημερομηνία εξέτασης πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο εξεταστικό κέντρο και στο ίδιο έτος.

Η προθεσμία και οι χρεώσεις για την αλλαγή της ημερομηνίας εξέτασης έχουν ως εξής:

 • Πριν από την προθεσμία εγγραφής (συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας): οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν δωρεάν την ημερομηνία εξέτασης.
 • Μεταξύ της προθεσμίας εγγραφής και 10 ημερών πριν από την εξέταση (συμπεριλαμβανομένης της 10ης ημέρας): οι υποψήφιοι πρέπει να πληρώσουν ένα ποσό ίσο με το 30% του τέλους εξέτασης για να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την αλλαγή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
 • Εντός 10 ημερών πριν από την εξέταση (εξαιρουμένης της 10ης ημέρας): Καμία αίτηση για αλλαγές αυτού του είδους δεν θα γίνει αποδεκτή.

 

V. Κανονισμοί εξετάσεων

 

1. Αντικείμενα που φέρουν μαζί τους οι εξεταζόμενοι την ημέρα της εξέτασης 

Κατά την ημερομηνία εξέτασης, οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν τα ακόλουθα στην αίθουσα εξέτασης:

- Εισιτήριο Εισόδου Εξέτασης (Admission Ticket)

- Πιστοποιητικό ταυτότητας (αντίγραφα δεν είναι έγκυρα) το οποίο είναι αυθεντικό, έγκυρο, ταυτόσημο με τα στοιχεία εγγραφής και φέρει φωτογραφία

- 2B μολύβια (δύο ή περισσότερα) και γόμα

 

Άλλα προσωπικά είδη δεν μπορούν να βρίσκονται μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αλλά πρέπει να τοποθετηθούν στο αποθετήριο ή στον τόπο που ορίζει ο εξεταστής. Μην φέρετε τιμαλφή στην αίθουσα εξετάσεων. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει αποζημίωση για την όποια απώλεια.

Οι εξεταζόμενοι που δεν μπορούν να παρουσιάσουν το έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας και το Εισιτήριο Εισόδου Εξέτασης (Admission Ticket) δεν θα επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην εξέταση, ούτε θα επιστραφούν τα τέλη εξέτασης.

 

2. Ώρα προσέλευσης 

Οι υποψήφιοι πρέπει να φτάσουν στην αίθουσα εξετάσεων μισή ώρα πριν από την έναρξη της εξέτασης, ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση. Μετά την είσοδο, κανένας υποψήφιος δεν επιτρέπεται να φύγει από την αίθουσα μέχρι το τέλος του τμήματος της Ακρόασης.

Εξέταση σε χαρτί (paper-based exam): Πριν από την έναρξη του μέρους της Ακρόασης, οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις μπορούν να εισέλθουν στην αίθουσα και να λάβουν μέρος στην εξέταση. Αφότου έχει ξεκινήσει το μέρος της Ακρόασης, οι καθυστερημένοι υποψήφιοι πρέπει να περιμένουν μέχρι το τέλος του πριν μπουν στην αίθουσα προκειμένου να εξεταστούν μόνο στο τμήμα Ανάγνωσης, Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού Λόγου, χωρίς να προστεθεί επιπλέον χρόνος για να αντισταθμιστεί η καθυστέρηση. Μετά την έναρξη και του μέρους αυτού, οι καθυστερημένοι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην αίθουσα για να συμμετέχουν στην εξέταση.

Προφορική εξέταση: Πριν από την έναρξη της ηχογράφησης, οι καθυστερημένοι υποψήφιοι μπορούν να εισέλθουν στην αίθουσα και να λάβουν μέρος στην εξέταση. Μετά την έναρξη της ηχογράφησης, οι καθυστερημένοι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην αίθουσα για να λάβουν μέρος στην εξέταση.

 

3. Μέθοδοι εξέτασης

(1) Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην εξέταση σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες των εξεταστών.

(2) Όλες οι απαντήσεις συμπληρώνονται στο φύλλο απαντήσεων με μολύβι 2Β.

(3) Οι απαντήσεις της προφορικής εξέτασης θα έχουν τη μορφή ζωντανής καταγραφής του προφορικού λόγου και οι υποψήφιοι θα ολοκληρώσουν την εξέταση με τη δική τους συσκευή εγγραφής ξεχωριστά σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς των εξεταστών.

 

4. Κανονισμοί εξέτασης

(1) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να κάθονται στις καθορισμένες θέσεις και δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν θέσεις.

(2) Οι εξεταζόμενοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του εξεταστή ή των εξεταστών, να τηρούν τους κανόνες της εξέτασης και να ολοκληρώνουν αυτόνομα τα μέρη της εξέτασης.

(3) Δεν θα οριστεί διακοπή/διάλλειμα κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Εάν, για οποιονδήποτε ειδικό λόγο, οι υποψήφιοι πρέπει να φύγουν από την αίθουσα εξετάσεων κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης, θα πρέπει πρώτα να λάβουν τη συγκατάθεση του ή των εξεταστών και, στη συνέχεια, να υποβάλουν το Εισιτηρίου Εισόδου Εξέτασης (Admission Ticket) και το πιστοποιητικό ταυτότητάς του στον εξεταστή / στους εξεταστές πριν φύγουν από την αίθουσα εξετάσεων. Μετά την επιστροφή του / της, ο εξεταστής θα δώσει πίσω το εισιτήριο εισόδου και το πιστοποιητικό ταυτότητας.

(4) Στην προφορική εξέταση, κανένας υποψήφιος δεν θα εγκαταλείψει προσωρινά την αίθουσα. Εάν κάποιος υποψήφιος πρέπει να αποχωρήσει, τότε η αναχώρηση σημαίνει ότι αποσύρεται από την εξέταση.

 

5. Χειρισμός καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

(1) Σε περίπτωση αθέμιτης μεταχείρισης υποψήφιων λόγω κακής διαχείρισης της αίθουσας, όπως ανεπαρκής χρόνος εξέτασης και ζημιά στο χαρτί ή στον εξοπλισμό, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της εξέτασης, η Κινεζική Αρχή Διενέργειας Διεθνών Εξετάσεων θα προχωρήσει σε έγκαιρες ρυθμίσεις για μια νέα, δωρεάν εξέταση για αυτόν / αυτήν, αλλά δεν θα αναλάβει καμία έμμεση απώλεια και ο τόπος εξέτασης δεν μπορεί να αλλάξει.

(2) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως φυσικής καταστροφής ή ατυχήματος, που καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της εξέτασης, η Κινεζική Αρχή Διενέργειας Διεθνών Εξετάσεων θα προχωρήσει σε έγκαιρες ρυθμίσεις για μια νέα, δωρεάν εξέταση για αυτόν/αυτήν ή θα επιστρέψει πλήρως το κόστος της εξέτασης σε αυτόν/αυτήν, αλλά δεν θα αναλάβει την ευθύνης της όποιας έμμεσης απώλειας.

 

6. Απουσία από την εξέταση

Εάν οι εξεταζόμενοι δεν λάβουν μέρος στην εξέταση κατά την ημερομηνία της εξέτασης για συγκεκριμένο λόγο που δεν αποδίδεται στον οργανωτή της εξέτασης, δεν θα επιστραφεί καμία χρέωση (εξέταστρα).

 

7. Παραβιάσεις και κυρώσεις

Οι εξεταζόμενοι δεν πρέπει να ανοίξουν το χαρτί εκ των προτέρων ούτε να γράψουν την απάντηση έξω από τη δεξιά περιοχή, ούτε να σκίσουν, να αντικαταστήσουν, να αντιγράψουν το χαρτί, ούτε να πάρουν το χαρτί ή το φύλλο απαντήσεων έξω από την αίθουσα εξέτασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε από τις πράξεις όπως εξαπάτηση, αντικατάσταση του διαγωνιζόμενου, λογοκλοπή, λαθρεμπόριο υλικού ή ανυπακοή στις οδηγίες του εξεταστή, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ακυρωθούν.

 

VI. Επίσημη αναφορά αναλυτικής επίδοσης του υποψηφίου (Score report)

 

1. Αναζήτηση ατομικού δελτίου επίδοσης (Score report) 

Ένα μήνα μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης, οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν στον ιστότοπο www.chinesetest.cn και να εισαγάγουν τον Αριθμό Εισιτηρίου Εισόδου Εξέτασης (Admission Ticket) καθώς και το όνομα του εξεταζόμενου για να δουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

 

2. Επίσημη αναφορά βαθμολογίας ατομικού δελτίου επίδοσης (Score report) 

Οι τυπωμένες επίσημες αναφορές βαθμολογίας-ατομικών δελτίων επίδοσης (Score report) μπορούν να παραληφθούν από το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών 2 μήνες μετά από την ημερομηνία εξέτασης παρουσιάζοντας σχετικό πιστοποιητικό ταυτότητας του εξεταζόμενου.

 

3. Περίοδος ισχύος της επίσημης αναφοράς αναλυτικής επίδοσης του υποψηφίου (Score report) 

Τα Ατομικά Δελτία Επίδοσης έχουν απεριόριστη χρονική ισχύ. Ωστόσο, για ακαδημαϊκούς σκοπούς, ισχύουν μόνο για δύο έτη από την ημερομηνία της εξέτασης (για χρήση σε πανεπιστήμια και κολέγια, αιτήσεις για υποτροφίες κ.α.).

Πατήστε εδώ για να δείτε υπόδειγμα του Ατομικού Δελτίου Επίδοσης (Score Report).

 

 

VΙΙ. Πρόσθετες υπηρεσίες σχετικά με την επίσημη αναφορά βαθμολογίας (Score report)

 

1. Πρόσθετη επίσημη αναφορά βαθμολογίας (Score report) 

Προκειμένου οι εξεταζόμενοι να παρουσιάσουν τις επίσημες αναφορές βαθμολογίας τους ως απόδειξη της ικανότητας τους στην κινεζική γλώσσα για αίτηση σε πανεπιστήμια, κολλέγια, αποφοίτηση, πρόσληψη, προαγωγή κ.λπ., είναι διαθέσιμη η δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση για την παράδοση πρόσθετων επίσημων αναφορών βαθμολογίας μέσω του ιστότοπου www.chinesetest.cn. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα έντυπα και τις χρεώσεις της αίτησης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.chinesetest.cn.

 

2. Τροποποίηση της επίσημης αναφοράς βαθμολογίας (Score<report) 

Η επίσημη αναφορά βαθμολογίας χρησιμεύει ως σημαντική απόδειξη της επάρκειας των εξεταζομένων στην κινεζική γλώσσα. Επειδή ορισμένοι υποψήφιοι ενδέχεται να μην ελέγξουν προσεκτικά τις πληροφορίες που απαιτούνται κατά την εγγραφή τους στο Διαδίκτυο ή στο εξεταστικό κέντρο ή να μην ελέγξουν προσεκτικά την επιβεβαίωση εγγραφής ή το εισιτήριο εισόδου μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ασυμφωνία μεταξύ των προσωπικών πληροφοριών στην αναφορά βαθμολογίας και των πραγματικών πληροφοριών, ο ιστότοπος www.chinesetest.cn επιτρέπει στους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση για την τροποποίηση της επίσημης αναφοράς βαθμολογίας.

Απαιτήσεις για τη δυνατότητα τροποποίησης της αναφοράς βαθμολογίας:

(1) Η αίτηση τροποποίησης των πληροφοριών περιορίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Λάθος του ονόματος
 • Σφάλμα των πληροφοριών ιθαγένειας
 • Σφάλμα των πληροφοριών σχετικά με το φύλο

(2) Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως το διαβατήριο και την ταυτότητά του.

(3) Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί εντός της περιόδου ισχύος της επίσημης αναφοράς βαθμολογίας (Score report) (δηλαδή, εντός δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στην οποία συμμετείχαν).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε υπόδειγμα του Ατομικού Δελτίου Επίδοσης (Score Report).

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αλλάζει το HSK;

Ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2020, μέσω του επίσημου λογαριασμού Twitter των εξετάσεων HSK, ότι οι γραπτές εξετάσεις HSK θα αλλάξουν και τα έξι (6) επίπεδα εξέτασης θα γίνουν πλέον εννέα (9)! Προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόοδος των εξεταζομένων, τα εννέα (9) επίπεδα θα ενταχθούν σε τρία ξεχωριστά στάδια: Αρχάριο Στάδιο – Επίπεδα 1 έως 3, Μέσο Στάδιο – Επίπεδα 4 έως 6, Προχωρημένο Στάδιο – Επίπεδα 7 έως 9. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι γραπτές εξετάσεις του Νέου HSK 3.0 θα κυκλοφορήσει επίσημα τον Ιούλιο του 2021.

QRCode

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευελπίδων 29, 113 62 Αθήνα: Γραφεία Διοίκησης και Βιβλιοθήκη (5ος όροφος), Αίθουσες Διδασκαλίας και Εξεταστικό Κέντρο Κινεζικής Γλώσσας (1ος-5ος)  

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1ος όροφος): Αίθουσες Διδασκαλίας, Χώρος Εκδηλώσεων, Εξεταστικό Κέντρο Κινεζικής Γλώσσας

Τηλ: 210 8226 735
Email: confucius@aueb.gr

© 2024 Business Confucius Institute Athens

Main Menu